Fitxes tècniques i de seguretat

OLI D’OLIVA

PRODUCTE DESCRIPCIÓ ENVÀS DOC

Biogras L

Pectinasa d'ús general per augmentar el rendiment en l'extracció d'oli d'oliva

Pectinasa d'ús general per augmentar el rendiment en l'extracció d'oli d'oliva 25 Kg.

Biorepas

Enzim Carbohidrasa per a la recuperació d'oli de sansa i pinyola

Enzim Carbohidrasa per a la recuperació d'oli de sansa i pinyola 25 Kg.

D.P.V.

Vegetable pulp macerator

Vegetable pulp macerator 25 Kg.

Olease L Plus

Pectinasa concentrada per tractar varietats d'oliva difícils

Pectinasa concentrada per tractar varietats d'oliva difícils 25 Kg.