Fitxes tècniques i de seguretat

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

PRODUCTE DESCRIPCIÓ ENVÀS DOC

Alfazyme C

Alfa amilasa termoestable de qualitat alimentària

Alfa amilasa termoestable de qualitat alimentària 25 Kg.

Bialfa T

Enzim amilolític per indústria alimentària

Enzim amilolític per indústria alimentària 25 Kg.

Bio TGM

Transglutaminasa encapsulada per a la industria alimentària

Transglutaminasa encapsulada per a la industria alimentària 10 Kg.

Biobeta P 100

Betaglucanasa per begudes vegetals de cibada

Betaglucanasa per begudes vegetals de cibada 25 Kg.

Biocelulasa W

Complex enzimàtic concentrat de betaglucanases i hemicel·lulases

Complex enzimàtic concentrat de betaglucanases i hemicel·lulases 25 Kg.

Bioinvert 300 L

Invertasa líquida

Invertasa líquida 25 Kg.

Bioinvert P Conc

Invertasa concentrada per hidròlisis de sucre.

Invertasa concentrada per hidròlisis de sucre. 20 Kg.

Biolactasa F Conc

Lactasa àcida qualitat alimentària

Lactasa àcida qualitat alimentària 25 Kg.

Biolactasa NL

Lactasa neutra qualitat alimentària

Lactasa neutra qualitat alimentària 10 Kg.

Biomalt

Beta amilasa per a l'obtenció de maltosa

Beta amilasa per a l'obtenció de maltosa 10 Kg.

Bioproteasa LA 450

Proteasa purificada per a la hidròlisi de proteïnes

Proteasa purificada per a la hidròlisi de proteïnes 25 Kg.

Bioproteasa LA 660

Proteasa purificada per a la hidròlisi de proteïnes

Proteasa purificada per a la hidròlisi de proteïnes 25 Kg.

Bromelain

Preparat enzimàtic purificat

Preparat enzimàtic purificat 25 Kg.

Dextranase

Dextranasa per a la indústria del sucre

Dextranasa per a la indústria del sucre 25 Kg.

Papaína 6000

Proteasa estabilitzant de la cervesa

Proteasa estabilitzant de la cervesa 25 Kg.

Sukzyme P conc

Alfa amilasa fúngica per llets vegetals

Alfa amilasa fúngica per llets vegetals 20 Kg.