Fitxes tècniques i de seguretat

CERVECERIA

PRODUCTE DESCRIPCIÓ ENVÀS DOC

Betazyme 1250 L

Betaglucanasa concentrada per ús en most cerveser

Betaglucanasa concentrada per ús en most cerveser 25 Kg.

Bialfa

Alfa amilasa per a la licuació de crus en el procés de la cervesa.

Alfa amilasa per a la licuació de crus en el procés de la cervesa. 25 Kg.

Bialfa T

Alfa-amilasa termoestable per a ús a la industria de la cervesa

Alfa-amilasa termoestable per a ús a la industria de la cervesa 25 Kg.

Biocelulasa W

Hemicelulasa concentrada per millorar la filtrabilitat de la cervesa

Hemicelulasa concentrada per millorar la filtrabilitat de la cervesa 25 Kg.

Biodiacetylase L

α-Acetolactat decarboxilasa concentrada.

α-Acetolactat decarboxilasa concentrada. 5 Kg.

Bioglucanasa

Betaglucanasa concentrada per ús en most cerveser

Betaglucanasa concentrada per ús en most cerveser 25 Kg.

Bioglucanasa ME 1250 L

Betaglucanasa concentrada per a ús en most cerveser

Betaglucanasa concentrada per a ús en most cerveser 25 Kg.

Deltafloc

K-carragenat purificat per a la fabricació de cervesa

K-carragenat purificat per a la fabricació de cervesa 25 Kg.

Glucozyme 2x

Enzim Glucoamilasa per augmentar atenuació de la cervesa

Enzim Glucoamilasa per augmentar atenuació de la cervesa 25 Kg.

Papaína 6000

Proteasa estabilitzant de la cervesa

Proteasa estabilitzant de la cervesa 20 Kg.