Fitxes tècniques i de seguretat

PANIFICACIÓ

PRODUCTE DESCRIPCIÓ ENVÀS DOC

Bio TGM

Transglutaminasa encapsulada per al reforçament del gluten

Transglutaminasa encapsulada per al reforçament del gluten 10 Kg.

Bioamilopect BKF

Enzim amilasa en pols per fleca

Enzim amilasa en pols per fleca 20 Kg.

Bioamylase BKF

Alfa-amilasa fungal per l'enriquiment de la farina en la molineria i la fleca

Alfa-amilasa fungal per l'enriquiment de la farina en la molineria i la fleca 10 Kg.

Biocake fresh

Selecció d'enzims amilolítics i lipolítics per a productes de pastisseria

Selecció d'enzims amilolítics i lipolítics per a productes de pastisseria 20 Kg.

Biocellulase BKF

Hemicel·lulases d´Aspergillus Niger per a la modificació de farines de sègol

Hemicel·lulases d´Aspergillus Niger per a la modificació de farines de sègol 10 Kg.

Bioglucoxidase BKF

Glucosa oxidasa per a la substitució d´oxidants

Glucosa oxidasa per a la substitució d´oxidants 10 Kg.

Biolipase BKF

Fosfolipasa per a l'acondicionament de la massa

Fosfolipasa per a l'acondicionament de la massa 10 Kg.

Biopan A 25606

Preparació d'enzims per a la millora de les propietats de la massa i la estabilitat del pa

Preparació d'enzims per a la millora de les propietats de la massa i la estabilitat del pa 10 Kg.

Bioproteasa BI

Proteasa bacterial neutra per a galetes i crackers

Proteasa bacterial neutra per a galetes i crackers 10 Kg.

Bioxylanase BAC

Xilanasa concentrada bacteriana

Xilanasa concentrada bacteriana 10 Kg.

Bioxylanase BKF

Xilanasa de Trichoderma L. per a millorar la viscositat de la massa per a galetes

Xilanasa de Trichoderma L. per a millorar la viscositat de la massa per a galetes 10 Kg.