Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària

politica
Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Alimentària
Des de 1970, BIOCON és una empresa independent líder en la preparació i comercialització d'enzims.

“Aconseguir la confiança dels nostres clients, satisfent les seves expectatives en relació als nostres productes i serveis alhora que treballem per prevenir la contaminació mediambiental”

Per aconseguir aquesta confiança, ens centrarem en els següents aspectes fonamentals:

 • Implantar i promoure, a tots els nivells organitzatius, el Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient, com a element fonamental per tal d’assegurar el nivell de qualitat i la protecció del medi ambient.
 • Basar el funcionament dels processos en el cicle Planificar-Fer-Verificar i Actuar de manera que hi hagi un seguiment continu de l’acompliment per aconseguir la millora contínua.
 • Definició d'objectius i indicadors anuals per a CYGYC BIOCON, S. L. i el seu seguiment per part dels responsables del sistema i direcció.
 • Definició correcta i precisa dels processos a seguir en totes les unitats organitzatives.
 • Definició correcta de les responsabilitats, les funcions i les relacions entre el personal que realitza, dirigeix i verifica qualsevol treball que afecti la Qualitat del servei i el Medi Ambient.
 • Definició i compliment de tots els requisits legals i altres aplicables a la nostra activitat.
 • Vetllar pel manteniment de la correcta traçabilitat en els nostres processos i dels nostres productes.
 • Assegurar que els productes destinats a la industria alimentària, compleixen amb els requisits legals, de qualitat i de seguretat establerts per GMP+ i FSSC 22.000 i amb les especificacions i requisits dels nostres clients.
 • Garantir el control sobre el frau alimentari i la defensa alimentària.
 • Garantir el compromís de l’empresa amb la cultura de la seguretat alimentària.
 • Vetllar per la Seguretat alimentària de tots els nostres productes adreçats a aquest sector.
 • Compromís amb el compliment dels requeriments alimentaris específics de les normes Halal i Kosher.
 • Anàlisi i avaluació de riscos dels diferents processos.
 • Anàlisi i gestió de les desviacions observades amb intenció correctora.
 • Eliminar, reduir o controlar els aspectes ambientals significatius associats a les activitats de l’empresa, considerant el cicle de vida del producte. Realitzar una revisió periòdica d’aquests aspectes.
 • Establir els mecanismes per detectar les necessitats i la satisfacció de les parts interessades, a través d’una constant comunicació.

Amb el Sistema de Gestió de la Qualitat (UNE-EN-ISO 9001:2015)  el Medi Ambient (UNE-EN-ISO 14001:2015) i el sistemes FSSC 22.000 i GMP+ i les certificacions Kosher i Halal, volem assolir la màxima satisfacció del client, eficiència i una millor gestió dels recursos disponibles, així com, assolir el màxim nivell de seguretat alimentaria humana i animal. Volem estar preparats per afrontar els canvis que s’esdevenen en el nostre entorn econòmic transformant-los en oportunitats.